Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

23.10.2016

STIMAȚI PROFESORI, STUDENŢI ŞI CERCETĂTORI!

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova participă în perioada 24-30 octombrie la Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis - 2016 cu genericul „Deschiși pentru acțiune” (ediţia a IX-a), eveniment marcat de comunitatea ştiinţifică mondială. Republica Moldova a aderat la mişcarea Open Acces din anul 2009.

 23.10.2016

23.10.2016

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis – 2016

cu genericul
“Deschişi pentru acţiune”

Ediţia a IX-a

24 - 30 octombrie 2016

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR


24 octombrie

Inaugurarea Săptămanii Accesului Deschis: interconexiuni cu Ziua Naţiunilor Unite şi Ziua mondială a informării asupra dezvoltării mondiale.  

1. Campania Acționăm împreună pentru științe deschise, cunoștințe deschise, dezvoltare”
2. Organizarea concursului ”Cel mai sugestiv obiect (produs) promoțional al Săptămânii Open Acces”
3. Prezentarea şi difuzarea materialelor informative şi promoţionale privind accesul deschis, științele deschise în comunitatea științifică universitară: anunţ pe pagina WEB a bibliotecii, avize pe panourile informative ale facultăţilor şi catedrelor, prezentări pe monitorul din holul blocului de Economie, la catedre, în grupele academice, diseminarea selectivă a informaţiei pentru cercetători, pliante produse de  bibliotecă
4. Organizarea expoziţiilor:
- “Accesul deschis la informaţie şi cunoaştere: filieră în colaborarea ştiinţifică pentru rezolvarea problemelor de dezvoltare mondială”, sala de lectură nr.1
-
“Tendinţe de dezvoltare durabilă a agriculturii mondiale prin prisma publicaţiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO)”, sala de lectură a Centrului de Informare şi Documentare FAO


25 octombrie

Seminarul ştiinţific „Cadrul de acțiune în promovarea rezultatelor de cercetare în contextul paradigmei actuale a ştiințelor deschise”, organizat în colaborare cu Departamentul Știință și Inovare al UASM

1. Ştiinţe deschise  - o nouă abordare a procesului ştiinţific şi a gestionării datelor de cercetare (tendinţe şi acţiuni europene)

Vera Sobeţchi

2. OpenAIRE şi Zenodo: iniţiative ale Comisiei Europene pentru o infrastructură electronică de valorificare a cercetării prin acces deschis

Viorica Lupu

3. Contribuţiile didactice şi ştiinţifice ale profesorilor şi cercetătorilor UASM în repozitoriul instituţional: aspecte conceptuale şi practice

Iulia Tătărescu

4. Discuţii, concluzii, recomandări.


26 octombrie

Promovarea Accesului Deschis în cadrul şedinţelor cercurilor ştiinţifice ale facultăţilor UASM:

Colocviul doctoranzilor şi masteranzilor ”Explorați și evaluați resursele electronice deschise în sprijinul diseminării, partajării și reutilizării cunoștințelor din domeniul ştiinţelor agricole” (AgEcon SEARCH, AGRIS, NALDR, EFSA, EconBiz, Organic Eprints, ISTA Online, ELDIS, SCIELO, EuBookShop, DOAB etc.)

Viorica Lupu, Vera Sobețchi, Ecaterina Madan, Ana Rurac


27 octombrie

“Eficientizarea comunicării ştiinţifice prin circulația ideilor și informațiilor de cercetare în acces deschis” organizat în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a RM și Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

1. Măsurarea calității și impactului cercetării științifice prin indicatori bibliometrici

Viorica Lupu

2. Crearea repozitoriilor instituţionale - calea spre accesul deschis la rezultatele de cercetare  

Iulia Tătărescu 

3. Primo ExLibris - o platformă relevantă de descoperire şi furnizare a informaţiei electronice pentru procesul de studiu și cercetare

Vera Sobețchi

4. Acces deschis la informaţia ştiinţifică agricolă prin intermediul bazelor de date specializate Agris, Agora, Faostat, Agricola

Ecaterina Madan, Ana Rurac


28 octombrie

  1. Dezbatere profesională în cadrul BRȘA pe marginea implicațiilor biblioteconomice în valorificarea rezultatelor de cercetare în concepția globală privind științele deschise
  2. Difuzarea și evaluarea filmelor de promovare a accesului deschis “Open Access Explained!” și “OpenAIRE in 100 seconds”
  3. Menţiuni şi premii pentru cele mai ingenioase idei de promovare a Accesului Deschis

Achiziţii Recente

Program

Luni - Vineri 830 - 1800
Sîmbătă  zile fără program
Duminică    

Contor vizitatori

Total62729

Proiecte